สร้างความหวังหลังวิกฤติโควิด-19 ผ่านการลงทุนด้านน้ำและสุขาภิบาล

  Mr. Gilbert F. Houngbo ประธานองค์กรน้ำแห่งสหประชาชาติ (UN-Water) และประธานกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) กล่าวว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้วิถีของโลกหยุดชะงักลง การระบาดได้คุกคามทั้งคนมั่งมีและคนยากจนเหมือนๆ กัน แต่ความสามารถในการป้องกันตนเองไม่เท่ากัน ขณะที่ยังรอการพัฒนาวัคซีนหรือยาที่มีประสิทธิภาพอยู่นั้น สุขอนามัยที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องตนเองที่ดีที่สุด แต่เราจะล้างมือและรักษาความปลอดภัยให้ครอบครัวได้อย่างไร

Read more

Regional Seminar on Integrated Approaches for SDG Planning: The Case of SDG 6 on Water and Sanitation

เอกสารแปล “การสัมมนาระดับภูมิภาค เรื่อง แนวทางแบบบูรณาการในการจัดทำแผน SDG กรณีของ SDG เป้าหมายที่ 6 ว่าด้วยเรื่องน้ำและสุขาภิบาล” วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพมหานคร

Read more