สปท.วิเคราะห์กระบวนการทำงานร่วมกับ สลก.

            วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมโครงสร้างอัตรากำลังสำนักฯ ทั้งนี้ได้เชิญ นางสาววรกานต์ ชูสงค์ และนางสาวปภัสรา เผื่อนทอง  จากสำนักงานเลขานุการกรม

Read more

สปท.ขอแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดี เสน่ห์ สาธุธรรม

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเสน่ห์ สาธุธรรม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ณ ห้องทำงานรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

Read more

สปท.ขอแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดี อธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ

            วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอธิวัฒน์  สุคนธประดิษฐ์   เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

Read more

ทน.ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

        วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมคณะกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ นำโดยท่านรองอธิบดี (นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ) ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา ” order_by=”sortorder” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]ทางสถลมารค

Read more

กรมทรัพยากรน้ำ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

        วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและข้าราชการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบรมมหาราชวัง ” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read more

ทน.ขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียในชุมชนอาเซียน

            เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off meeting) ของโครงการ Policy Dialogue and Network Building of

Read more

ทน.เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

               เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้มอบหมายให้ นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation : MLC)

Read more

ทน.ขับเคลื่อนความร่วมมือไทย-ลาว

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบหมายนายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านน้ำ ภายใต้ MOU ด้านสิ่งแวดล้อมไทย-สปป.ลาว ครั้งที่

Read more

ทส.ติดตามแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายปวิช เกศววงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ ได้มาติดตามการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กรมทรัพยากรน้ำ โดยมีนายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

Read more