กรมทรัพยากรน้ำร่วมประชุม IWRM อาเซียน

             วันที่ 9-10 สิงหาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำแห่ง สปป.ลาว ได้จัดการประชุมเรื่อง The Inception Workshop on Increasing Long Term Awareness, Knowledge and Stakeholder Participation in Integrated Water Resources Management in ASEAN ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอินทวี อัคราช อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำแห่ง สปป. ลาว เป็นประธานการประชุม และนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำของไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในการนี้กรมทรัพยากรน้ำได้มอบหมายให้นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน และนายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมด้วย