ทน.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียน

          วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยแล้งในประเทศอาเซียน(Workshop on Risks and Impacts from Extreme Events of Drought in ASEAN Countries) โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆของไทยเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย FAO และ ADPC ร่วมนำเสนอกรณีศึกษาแก่ที่ประชุมด้วย