ทน.เจรจาความร่วมมือกับ ADPC

               วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมผู้บริหารสำนักและศูนย์ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) นำโดย ดร.พิจิตต รัตตกุล ที่ปรึกษาพิเศษ พร้อมคณะในโอกาสที่ได้มีกฎบัตรยกระดับADPCเป็นองค์การระหว่างประเทศ ณ ห้องสายชล กรมทรัพยากรน้ำ โดย ADPC ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติ งานของศูนย์เมขลาและระบบเตือนภัยต่างๆด้วย