ทน.สรุปการประชุมเตรียมท่าทีเจรจาความร่วมมือกับ ADPC

             วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมเจรจากำหนด
ท่าทีความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) โดยมีคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ