ทน.เตรียมท่าทีเจรจาความร่วมมือกับ ADPC

              วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมเตรียมท่าทีในการเจรจาความร่วมมือ ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ