กรมทรัพยากรน้ำ ประชุมเจรจาและสำรวจพื้นที่ สปป.ลาว

              วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ และคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการเขื่อนน้ำเทิน 2 และร่วมสำรวจพื้นที่อำเภอยมลาด และอำเภอมหาชัย จังหวัดคำม่วน เพื่อหาแนวทางการจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง พร้อมกับร่วมประชุมกับกรมทรัพยากรน้ำของ สปป.ลาว และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปแนวทางความร่วมมือภายใต้ MOU กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย – ลาว ในระยะต่อไป