ทน.เดินทางประชุมเจรจาและสำรวจพื้นที่ สปป.ลาว

             วันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะประชุมเจรจากับกรม
ทรัพยากรน้ำของสปป.ลาว และผู้ว่าราชการจังหวัดสาละวัน สปป.ลาว เพื่อหารือแนวทางพัฒนาพื้นที่ศูนย์สาธิตแห่งชาติห้วยปะไอ และได้สำรวจพื้นที่โครงการ ณ หมู่บ้านปากปุย จังหวัดสาละวัน โดยวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ จะเดินทางไปประชุมกับจังหวัดคำม่วนและสำรวจพื้นที่เพื่อร่วมวางแผนบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งต่อไป