กรมทรัพยากรน้ำเตรียมการเข้าร่วมประชุมเจรจาไทย-ลาว

           วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการเข้าร่วมการ  ประชุมเจรจาภายใต้ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมไทย-ลาว ในวันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2562   ณ   สปป.ลาว เพื่อหารือเกี่ยวกับศูนย์สาธิตแห่งชาติห้วยปะไอ การจัดการน้ำท่วมน้ำแล้ง และการวิเคราะห์สมดุลน้ำ