ทน.เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

               เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้มอบหมายให้ นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation : MLC) ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อฉลองสัปดาห์ก่อตั้งกรอบความร่วมมือ MLC (MLC Week) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Lyu Jian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง อยู่ในขณะนี้ 1 โครงการ