ทส.ร่วมการประชุมนานาชาติด้านน้ำ 2019

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับ 7 องค์กรในประเทศ และ 9 องค์กรต่างประเทศ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ THA 2019 เวทีแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติความสัมพันธ์ระหว่าง น้ำ พลังงาน อาหาร และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ทน. ได้ร่วมนำเสนอผลงาน จัดแสดงนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกด้วย