ทส.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

             เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ ในการนี้ นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมด้วย