เทคนิคการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่ลาดชันและแห้งแล้ง โดยการทำร่องรับน้ำตามแนวระดับ (Continuous Contour Trenches: CCTs)

งานแปลคลิปวีดีโอที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ Youtube 

เรื่อง: เทคนิคการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่ลาดชันและแห้งแล้ง โดยการทำร่องรับน้ำตามแนวระดับ
(Continuous Contour Trenches: CCTs)

  • หมายเหตุ : CCTs คือ การขุดร่องรับน้ำตามแนวระดับ เพื่อลดความเร็วของน้ำที่ไหลบ่าหน้าดิน และยังเพิ่มศักยภาพให้เกิดการไหลซึมของน้ำในปริมาณมาก นอกจากจะเพิ่มความชุ่มชื้นในดินแล้ว ระดับน้ำในบ่อน้ำ และแหล่งน้ำบริเวณปลายน้ำ ยังเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วย

ท่านสามารถรับชมคลิปวีดีโอและดาวน์โหลดเอกสารแปล ตามด้านล่างนี้