จากความแห้งแล้งสู่ความเจริญรุ่งเรือง (From Drought to Prosperity)

งานแปลคลิปวีดีโอที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ Youtube 

เรื่อง: จากความแห้งแล้งสู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยองค์กร Paani Foundation
 (From Drought To Prosperity | Paani Foundation)

ท่านสามารถรับชมคลิปวีดีโอและดาวน์โหลดเอกสารแปล ตามด้านล่างนี้