สบป. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกรณีผลกระทบโครงการก่อสร้างเขื่อนสานะคาม