ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ที่จะมาปฏิบัติงานภายใต้ “โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อวางระบบสมดุลของการใช้น้ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”

 

ท่านสามารถดาวโหลดประกาศผลการคัดเลือกฯ ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้