สปท.ร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ

      นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ มอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในสำนักฯเข้าร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมและประสานมวลชล กรมทรัพยากรน้ำ ในเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2561   ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ 

       ทั้งนี้มีผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยการเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณ ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9