สปท.เข้าร่วมโครงการธรรมะ หลักสูตร “นั่งสมาธิ”

      เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการธรรมะ หลักสูตร “นั่งสมาธิ”  ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม โดยมีพระอาจารย์วันเดิม ปัญญาทีโป วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อารามหลวง  แสดงธรรมเทศนาเรื่อง ” สติ” และร่วมไหว้พระสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฝึกสมาธิ บริหารจิต โดยมีเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ