สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมของ PUB หน่วยงานน้ำแห่งชาติสิงคโปร์ เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. Dr. Pang Chee Meng ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรม และ Mr. Han Loong Fong ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมของ PUB หน่วยงานน้ำแห่งชาติสิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมหารือเกี่ยวกับการประชุมภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย-สิงคโปร์ (Thailand-Singapore Civil Service Exchange Programme: CSEP) ซึ่ง PUB จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ CSEP 2018 Programme on Water Use Efficiency and Urban Water Management ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีผู้แทนจากสำนักที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย