—————————————————————————————————————
 ​

         
—————————————————————————————————————
 
   
 • ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565

  2 ธันวาคม 2565
  ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565

 • ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายฯ ครั้งที่ 6/2565

  30 กันยายน 2565
  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายฯ ครั้งที่ 6/2565

 • ประชุมพิจารณาแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ

  17 สิงหาคม 2565
  ประชุมพิจารณาแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ

 • ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายฯ ครั้งที่ 5/2565

  9 สิงหาคม 2565
  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายฯ ครั้งที่ 5/2565

 • ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายฯ ครั้งที่ 4/2565

  27 กรกฎาคม 2565
  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายฯ ครั้งที่ 4/2565