ปี 2565 รางวัลองค์กรคุณธรรม ระดับ "คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น"

 

ปี 2564 รางวัลองค์กรคุณธรรม ระดับ "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

 

ปี 2562 รางวัลองค์กรคุณธรรม ระดับ "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ"