ระบบรายงานตัวชี้วัดประหยัดน้ำ


หน้าหลัก

ประกาศSmiley face

ระบบตัวชี้วัดประหยัดน้ำ
ปิดรับข้อมูลแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนนพระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Telephone : (02) 271 6000    Fax. : (02) 271 6000
E-mail : watersaving@dwr.mail.go.th    Website: www.dwr.go.th