ส่วนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ
 


ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ


ทางลาดสำหรับผู้พิการ

 

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1
 


ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ


ทางลาดสำหรับผู้พิการ

 

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
 


ทางลาดสำหรับผู้พิการ

   

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
 

 
ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

 

ทางลาดสำหรับผู้พิการ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4
 


ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทางลาดสำหรับผู้พิการ


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5
 


ทางลาดสำหรับผู้พิการ

 

 


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
 


ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทางลาดสำหรับผู้พิการห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7
 


ทางลาดสำหรับผู้พิการ

 

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9
 ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

   
ทางลาดสำหรับผู้พิการห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10
 ทางลาดสำหรับผู้พิการ

 

 

 


สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
 


ทางลาดสำหรับผู้พิการ