กรมทรัพยากรน้ำ ◊ เกี่ยวกับ ติดต่อเรา หน่วยงานภายใน แผนงาน/โครงการ แผนจัดการความรู้ การบริหารICT SiteMap Webmaster Links

  webmaster note    


ไตรรงค์ ปิมปา ที่เมืองซานตา โรซ่า รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์นี้ ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดยทีมงานในส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และเริ่มเปิดบริการใหม่อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ 3 ช่องทางหลัก

เกี่ยวกับเว็บมาสเตอร์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ และไมโครเว็บไซต์ ส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ

ชื่อเว็บมาสเตอร์: นายไตรรงค์  ปิมปา
ตำแหน่งราชการ :
ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ
ที่ทำงาน :
ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การศึกษา :

ประสบการณ์การทำงาน ผลงานเว็บไซต์ปัจจุบัน

เว็บไซต์ที่เคยทำ (บางแห่งอาจไม่สามารถดูได้เนื่องจากงดให้บริการแล้ว หรือย้ายไปแล้ว)

ติดต่อเว็บไซต์ www.WaterITCenter.com ที่ wateritcenter@gmail.com