แอปกรมน้ำ มาอยู่บนมือถือคุณแล้ว

โดย ไตรรงค์  ปิมปา
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

   

ทางเลือก เพื่อการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรน้ำ

วันนี้คุณสามารถเข้าถึงรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สถานน้ำที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์น้ำของกรมทรัพยากรน้ำให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้ทราบอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น เพียงใช้แอป บนมือถือ รวดเร็ว ทันความต้องการ

ดาวน์โหลดที่นี่ สำหรับไอโอเอส (ไอแพด/ไอโฟน/ไอพอดทัช)
หรือดาวน์โหลด ที่ App Store

สำหรับระบบแอนดรอยส์ ดาวน์โหลดได้ผ่าน Play Store

มีอะไรให้ดูบ้าง

 1. สถานการณ์ประจำวัน สรุปย่อทุกวันเพียง 1 หน้า/วัน กับสถานการณ์น้ำในประเทศไทย ที่ให้คุณ สามารถบันทึกไว้ในอีบุคของคุณได้

 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว และเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับน้ำ

 3. Early Warning System ระบบเตือนภัยล่วงหน้า ให้คุณดูคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับน้ำได้ทันท่วงที

 4. ข้อมูล CCTV ให้คุณเลือกดูภาพจากชมกล้องที่ถ่ายทอดสดสถานการณ์น้ำ ตามจุดที่ติดตั้งไว้ทั่วประเทศ ในเวลาพร้อมกับสถานที่จริง พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 5. ระบบโทรมาตร ให้คุณได้ดูข้อมูลน้ำทางไกลได้ทุกวัน

 6. ข้อมูลอุตุนิยม ดูการพยากรณ์อากาศที่เกี่ยวข้องได้

 7. เส้นลำน้ำ เลือกชมข้อมูลของลำน้ำต่างๆ ทั่วประเทศไทย

 8. ผลการดำเนินงาน ข้อมูลสรุปผลที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ

 

ตัวอย่างภาพบนมือถือ


เมนูหลักที่ให้เลือก                                        รายงานสถานการณ์น้ำ
 


ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์อัพเดททุกวัน           CCTV จุดวางกล้องให้ดูสถานการณ์น้ำเวลาจริง
 


ตัวอย่างภาพวิดิทัศน์ทางไกลที่ถ่ายทอดสดตามเวลาปัจจุบันพร้อมกัน

ข้อมูลแอพ Waterforlife

 • ค่าบริการ ฟรี

 • ประเภท   ข่าว

 • อัพเดทล่าสุด 11 เมษายน 2558 (โปรดติดตามการอัพเดทที่ลิ้งก์)

 • เวอร์ชั่นล่าสุด 1.1

 • ขนาดแอพ    47.1 Mb.

 • ภาษา  ไทย/อังกฤษ

ความต้องการของระบบ

 • IOS 8.0 หรือใหม่กว่า

 • สามารถใช้ได้กับ  iPhone, iPad และ iPod touch

 • สามารถใช้ได้เหมาะสมกับ iPhone 5, iPhone 6, and iPhone 6 Plus.

ดาวน์โหลด แอพ Waterforlife ที่นี่ สำหรับไอโอเอส (ไอแพด/ไอโฟน/ไอพอดทัช)
หรือดาวน์โหลดผ่านมือถือ ที่ App Store

สำหรับระบบแอนดรอยส์ ดาวน์โหลดได้ผ่าน Play Store

 

- ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสานสนเทศ - นานาน่ารู้ -

 

 

ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 180/3 ซ.34 ถ. พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-270-6000 ต่อ 6303