โดยส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

พื้นหลังโทนสี

• สีเบจ • สีฟ้า • สีเขียว • สีเทา
• สีฟ้าอ่อน • สีเทาอ่อน •
สีชมพู  
•
พื้นหลังเรียบ 1 new!
•
พื้นหลังเรียบ 2  new!
• พื้นหลังเรียบ 3 new!
 

พื้นหลังลายภาพถ่าย

• ลายภาพถ่าย
• ลายธรรมชาติ 1 
 

พื้นหลังมีลาย

• ลายผ้า
• ลายหินอ่อน
• ลายน้ำ
new!


 

พื้นหลังลายไทย

• ลายไทยหลุยส์  new!
• ลายประจำยาม new!
• ลายช่อดอกไม้  new!
• ลายเทพพนม 1 new!
• ลายเทพพนม 2
new!
 

- ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ - วิธีใช้ -

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: