โฟโตชอป เอกซ์เพรส
ตอน
1
1 เน้นภาพ (Highlight)
โดย ไตรรงค์  ปิมปา


หลักการ

 1. เป็นเครื่องมือ เน้นความเปรียบต่างของแสงสีในภาพ

 2. ใช้งานง่าย เพียงคลิกเลือกภาพ หรือเลื่อนเลือกระดับที่ต้องการ

คำอธิบาย
        แหล่งแสง และลักษณะของวัตถุ มีผลเมื่อถ่ายรูปทำให้ภาพที่ออกมาแตกต่างจากที่เรามองเห็น เราสามารถปรับแต่งให้แสดงรายละเอียดของภาพให้เหมาะสม หรือตามที่เราต้องการได้

วิธีการ

 1. ปิดบราวเซอร์ (โปรแกรมดูอินเตอร์เน็ต) ที่ www.photoshop.com คลิกเมนู Tools

 2. เลือก Photoshop Express Editor
   

 3. เลือกคลิก Upload Photo เพื่อเลือกภาพจากคอมพิวเตอร์ของเรา อัพโหลดไปยังโฟโต้ชอป.คอม รออัพโหลดสักครู่

   

 4. ภาพจะแสดงในบราวเซอร์ ดังรูป ที่เมนู Adjustment เลือก Highlight
   

 5. เลือกการเน้นแสงได้ 7 ระดับ โดย

  • ขวามือ จะแสดงแสงสีที่สว่างขึ้น รายละเอียดน้อยลง


   

  • กลาง เป็นภาพต้นฉบับ (Original)

  • ซ้ายมือ จะเป็นแสงสีที่ซีดลง รายละเอียดมากขึ้น


   

 6. เครื่องมือที่แสดงใต้ภาพ

  • Zoom ใช้เลื่อนขึ้นลงเพื่อซูมภาพ เลื่อน+ซูมขยายภาพ เลื่อน - ซูมลดขนาดภาพ

  • Undo ยกเลิกการสั่งทำงานล่าสุด

  • Redo กลับไปทำตามการสั่งทำงานที่ยกเลิกล่าสุดอีกครั้ง

  • Reset กลับไปภาพต้นฉบับ

  • View Original คลิกค้างไว้ เพื่อดูภาพต้นฉบับ

  • Cancel ยกเลิกการทำงาน

  • Done ยอมรับผลการทำงาน จบการทำงาน และเรียกเมนูเลือกบันทึกและแชร์ภาพ
    

 7. เลือกภาพตัวอย่างที่ต้องการ ดูภาพพรีวิวภาพใหญ่ หากชอบแล้วกด Done เพื่อบันทึกหรือแชร์ภาพได้ทันที- WaterITCenter.com - เรียนออนไลน์ - โฟโต้ชอบเอ็กซเพรส อีดิทเตอร์
ดูตอนก่อนนี้ - 1 เปิดใช้งาน - 2 โครงสร้าง - 3 ครอบตัดและหมุน - 4 เปลี่ยนขนาด -
5 ปรับสีอัตโนมัติ - 6 ปรับแสง  - 7 ปรับตาแดง - 8 พลาสเตอร์ยา - 9 ความอิ่มตัวของสี - 10 สมดุลแสงสีขาว - 11 เน้นภาาพ