ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ eBooks สื่อดิจิตอล เรียนออนไลน์ พันธกิจ บุคลากร แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา

หลักสูตรอบรม 
 

หลักสูตรการอบรมด้านสารสนเทศ ของกรมทรัพยากรน้ำ

ศูนย์สารสนทรัพยากรน้ำ มีการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ และด้านเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประจำ สำหรับเจ้าหน้าที่ และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ

ระหว่างปีงบประมาณ 2558 นี้ ยังมีการจัดอรมอยู่ โดยศูนย์สารสนเทศ จะได้จัดส่งหนังสือไปแจ้งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดอบรมจะมีการจัดขึ้นที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ชั้น 10 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ในปีงบประมาณต่อไปจะแจ้งหลักสูตรทั้งปีให้ทราบ คาดว่าจะได้ประกาศก่อน ตุลาคม 2558

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำ สามารถประสานให้ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ไปเป็นวิทยากรอบรมได้ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค จัดการอบรมเองได้ หน่วยงาน/ภาค ที่สนใจ สามารถประสานได้ที่ โทร. 022716000 ต่อ 6303

 

-ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ - ส่วนบริการข้อมูลสานสนเทศ -