ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ eBooks สื่อดิจิตอล เรียนออนไลน์ พันธกิจ บุคลากร แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา

ขอแสดงความยินดีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ "คนใหม่"

โดย นางสาวณัฐธิดา  อุบล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ

 

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2588 เวลาประมาณ 15.00 น. นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าพบท่านนสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำคนใหม่ ณ ห้องอธิบดีกรม ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ

    


| ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ |