foto1
ศสท. ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยฯ ที่มอบเสื้อฟ้ากับเจ้าหน้าที่ ศสท.
foto1
ศสท. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเราปฏิทินกิจกรรม

August 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Banner Link

 

Login Form

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

19278
TodayToday8
All daysAll days19278

          ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำพัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรน้ำในชื่อ DWR4THAI เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ำในปัจจุบัน  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android


ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กรมทรัพยากรน้ำ (DWR E-Library) เพื่อให้บริการหนังสือออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าใช้งานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
       1. เว็บไซต์  elibrary.dwr.go.th
       2. Mobile Application ชื่อ DWR E-LibraryCopyright © 2022 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.