foto1
ศสท. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเราปฏิทินกิจกรรม

August 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Banner Link

Login Form

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

7383
TodayToday4
All daysAll days7383

          ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำพัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรน้ำในชื่อ DWR4THAI เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ำในปัจจุบัน  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android


ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กรมทรัพยากรน้ำ (DWR E-Library) เพื่อให้บริการหนังสือออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าใช้งานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
       1. เว็บไซต์  elibrary.dwr.go.th
       2. Mobile Application ชื่อ DWR E-LibraryCopyright © 2020 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.