foto1
ศสท. ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยฯ ที่มอบเสื้อฟ้ากับเจ้าหน้าที่ ศสท.
foto1
ศสท. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเราปฏิทินกิจกรรม

October 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Banner Link

 

Login Form

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

20851
TodayToday35
All daysAll days20851

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)) เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563 และครั้งที่ 2/2563 ในการนี้ นางสาวอมรรัตน์  พุ่มศรีพักตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 ผ่านประชุมทางไกลอัตโนมัติ สทภ.1-11 ดูภาพประกอบ

 Copyright © 2022 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.