foto1
ศสท. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเราปฏิทินกิจกรรม

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Banner Link

Login Form

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

6338
TodayToday13
All daysAll days6338

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาและเผยแพร่การใช้งาน Mobile Application “ห้องสมุดกรีนดิจิทัล” (Green Digital Libary) ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และร่วมประชุมเรื่อง “การบูรณาการข้อมูลห้องสมุดกรีนดิจิทัล” ณ ห้องประชุมมินตรา (302)  กรุงเทพมหานคร . ภาพประกอบข่าวCopyright © 2020 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.