foto1
ศสท. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเราปฏิทินกิจกรรม

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Banner Link

Login Form

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

6331
TodayToday6
All daysAll days6331
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดการอบรมหลักสูตร การให้ความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมมิโด กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 80 คน. ภาพประกอบข่าว

 Copyright © 2020 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.