foto1
ศสท. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเราปฏิทินกิจกรรม

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Banner Link

Login Form

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

6328
TodayToday3
All daysAll days6328

 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพยากรน้ำ ให้เป็นไปอย่างบูรณาการ  พร้อมนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดของความสำคัญการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภาพประกอบข่าวCopyright © 2020 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.