foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
foto1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Library
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเราปฏิทินกิจกรรม

February 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Banner Link

Login Form

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1943
TodayToday25
All daysAll days1943

 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรน้ำ โดยมีนางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการเปิดประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรน้ำ มีความสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 56 คน และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 -11 ผ่านระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ (Video Conference) จำนวน 33 คน ภาพประกอบข่าวCopyright © 2020 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.