foto1
ศึกษาดูงานกรมธนารักษ์
foto1
สัมมนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งาน GIS
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
foto1
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

02-2716130
admin@dwr.mail.go.th
ติดต่อเรา


  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดประชุมคณะทำงานด้านการกำกับดูแลข้อมูล กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ ศูนย์ข้อมูลและคลาวด์คอมพิ้วติ้ง โดยมีนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน โดยการประชุมในครั้งนี้จัดผ่านระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ  ณ ห้องประชุมสายชล กรมทรัพยากรน้ำ ภาพประกอบข่าวCopyright © 2019 Copyright ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Rights Reserved.