ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ  เกี่ยวกับ ติดต่อเรา หน่วยงานภายใน แผนงาน/โครงการ แผนจัดการความรู้ การบริหารICT SiteMap Webmaster Links

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างอัตรากำลังศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

  ติดต่อเรา

ที่ตั้ง
แผนที่ ทางอากาศ
แผนที่ทางอากาศ กรมทรัพยากรน้ำ
คลิก เพื่อดูภาพใหญ่
แผนที่ มุมมองกรุงเทพฯ
แผนที่ กรมทรัพยากรน้ำ

คลิก เพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ จากกูเกิ้ลแม็พ
คลิกดูกรมทรัพยากรน้ำ ตามแผนที่กูเกิ้ลแม็พ
คลิก เพื่อดูแผนที่จากกูเกิ้ลแม็พ

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ซ.34 ถ. พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-270-6000 ต่อ 6303 โทรสาร  02-271-6130

- WaterITCenter.com -