• วันนี้ (13 ธันวาคม 2566) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพิธีรับพระราชทานรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 – 2566
  • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ
  • นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
  • การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
  • ขอรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน
  • ขอรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน
  • โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบัญชีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
  • การประชุมเพื่อชี้แจ้งและนำเสนอเอกสาร
  • ประชุมผู้บริหาร