กรมทรัพยากรน้ำรวมใจ ทุกภาค ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจก (คลิก)

 

กรมน้ำฯ รวมใจ ทุกภาค ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจก

เผยแพร่:    ปรับปรุง:    โดย: ผู้จัดการออนไลน์

 

กาญจนบุรี - กรมฯน้ำ รวมใจ ทุกภาค ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจก สร้างรายได้จากคาร์บอน เครดิตให้กับชุมชนในอนาคต

วันที่ 27 ก.ค.65 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงทรัพย์ฯ โดยรัฐมนตรี วราวุธ ศิลปอาชา ได้ให้กรมทรัพยากรน้ำ ก่อสร้าง หรือพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ ให้มีน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค โดยในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้ก่อสร้างหรือพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศได้จำนวนถึง1,070 แหล่ง ความจุเก็บกักน้ำ ได้ถึง 520 ล้าน ลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ ถึง 246,062 ครอบครัว พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 829,240 ไร่

เนื่องจากในพื้นที่รอบๆแหล่งน้ำที่กรมทรัพยากรน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง หรือพัฒนาขึ้น บางพื้นที่ ยังเป็นพื้นที่เปิดโล่ง จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2565 ในพื้นที่เปิดโล่ง ดังกล่าว จึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1ถึงภาค11 ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯโดยรอบของแหล่งน้ำ ที่กรมทรัพยากรน้ำได้ก่อสร้าง หรือพัฒนาขึ้น เป็นการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบของแหล่งน้ำ ให้มีความร่มรื่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจก สร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตให้กับชุมชนในอนาคต

นายภาดลฯอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่าดังนั้น วันนี้ ( 27 ก.ค. 2565) นายชูชาติ นารองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อปท. ผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชุน จึงร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองผักตบ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ส่วนนายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค10 ร่วมกับ นายกอบต.ตำบลท่าสะเบ้า และประชาชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯบริเวณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำท่าสะบ้า ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเวศ จังหวัดตรัง

และนายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานภาค 7 ร่วมกับมหาวิทยาเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี และประชาชน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี