ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายประยุทธ์ ไกรปราบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ เข้าคารวะและร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ