ทำน้ำจืดจากน้ำทะเล ทางเลือก หรือทางรอด

รวบรวมโดยไตรรงค์ ปิมปา
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ

 

โลกเรามีผืนน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 (71%) ของพื้นผิวโลก1 แต่เป็นมวลน้ำเค็มปกคลุมประมาณ 72% ของพื้นผิวโลก (~3.6×108 กม.2) และที่เหลือส่วนใหญ่เป็นพื้นที่น้ำแข็งขั้วโลก แต่มนุษย์ใช้ จึงทำให้น้ำเค็มกลายเป็นอีกตัวเลือกเมื่อมีการมองหาแหล่งผลิตน้ำจืดสำหรับใช้ในชีวิตมนุษย์

น้ำจืด2 เป็นทรัพยากรหมุนเวียนที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนบกเป็นส่วนใหญ่ และจำเป็นต่อมนุษย์สำหรับน้ำดื่ม ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในเกษตรกรรม เป็นต้น มีการนิยามว่าน้ำจืดคือน้ำที่มีเกลือละลายอยู่น้อยกว่า 0.5 ส่วนในพันส่วน น้ำจืดพบได้ทั้งแหล่งน้ำบนดินเช่น แม่น้ำลำธาร คลอง ทะเลสาบ ฯลฯ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นมาเอง และรวมไปถึงแหล่งน้ำใต้ดิน ต้นกำเนิดวัฏจักรน้ำคือหยาดน้ำฟ้าที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกในรูปของฝนและหิมะ

การทำน้ำจืดจากน้ำทะเล3 เป็นกระบวนการที่นำส่วนประกอบของแร่ธาตุออกจากน้ำเกลือ ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงน้ำทะเล น้ำเกลือถูกแยกเกลือและแร่ธาตุออกเพื่อผลิตน้ำที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคของมนุษย์หรือการชลประทาน ผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นน้ำทะเลคือน้ำเกลือ การกรองน้ำทะเลใช้กับเรือเดินทะเลและเรือดำน้ำจำนวนมาก ความสนใจสมัยใหม่ส่วนใหญ่ในการกรองน้ำทะเลจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาน้ำจืดที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานของมนุษย์ นอกจากน้ำเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่แล้วยังเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำที่ไม่ขึ้นกับปริมาณน้ำฝนอีกด้วย

เนื่องจากการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยี Reverse Osmosis ค่าใช้จ่ายหลักของระบบคือค่าพลังงานไฟฟ้า ทำให้น้ำจืดจากน้ำทะเล ราคาแพงกว่าน้ำจืดจากแม่น้ำ น้ำใต้ดิน การรีไซเคิลน้ำ และการอนุรักษ์น้ำ อย่างไรก็ตามทางเลือกการทำน้ำจืดจากทะเล ยังมีทางเลือกพลังงานจากความร้อน พลังไฟฟ้าทางเลือกจากลม หรือจากแสงอาทิตย์

ปัจจุบันประชากรโลกประมาณ 1% พึ่งพาน้ำที่ผ่านการทำน้ำจืดจากน้ำทะเลแล้ว เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน แต่องค์การสหประชาชาติ คาดว่า 14% ของประชากรโลกจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำภายในปี 2568 การแยกเกลือออกจากน้ำมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่แห้งแล้ง เช่น ออสเตรเลีย ซึ่งโดยปกติแล้วจะอาศัยการเก็บรวบรวมปริมาณน้ำฝนหลังเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ ส่วนประเทศคูเวตผลิตน้ำผ่านการกลั่นน้ำทะเลในสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศอื่น ๆ โดยคิดเป็น 100% ของการใช้น้ำ

ความน่าสนใจคือยังมีน้ำทะเลมากมาย แต่การน้ำน้ำทะเลมาใช้ ยังมีต้นทุนที่สูง ของเหลือจากการผลิตยังมีน้ำเค็มเข้มข้นขึ้น ที่ต้องบริหารจัดการไม่ให้มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โลกเราและประเทศไทย กำลังศึกษาพัฒนาแนวทางที่เหมาะสม และทะยอยใช้เทคโนโลยี นี้ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อเป็นทางเลือกในพื้นที่ ที่เสี่ยงต่อการขาดน้ำจืด หรือขาดเคลนบางช่วงเวลา ติดตามความรู้เทคโนโลยีที่น่าสนใจด้านการทำน้ำจืดจากทะเลที่จะมีการเพิ่มเติมให้ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แหล่งข้อมูล

 1. https://th.wikipedia.org/wiki/มหาสมุทร
 2. https://th.wikipedia.org/wiki/น้ำจืด
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Desalination

ติดตามเรื่องที่น่าสนใจ เพิ่มเติม ที่นี่

 1. การกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์

 2. การระเหยตามธรรมชาติ

 3. การกลั่นสุญญากาศ

 4. การกลั่นแฟลชหลายขั้นตอน

 5. การกลั่นแบบหลายผล

 6. การกลั่นด้วยการอัดไอ

 7. Reverse Osmosis

 8. แช่แข็งละลาย

 9. เยื่อ Electrodialysis

 10. การกลั่นเมมเบรน

 11. การกรองน้ำด้วยคลื่น