เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 กรมทรัพยากรน้ำ นำโดยนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สำนักบริหารจัดการน้ำได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักฯ ร่วมบริจาคโลหิตดังกล่าว

     

ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารจัดการน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 02 271 6000 ต่อ 6710  โทรสาร 02 298 6609  www.prapathai.com