กองการจัดสรรน้ำประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมการใช้งานแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน

ณ โรงแรม Zan Morada อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และผ่านระบบ Zoom meeting