นายเอกรัตน์ อาชีวะ
  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน

 

 

นางบุษกร นางงามสำโรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายคณาธิป ธีระภคนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายเศกสันติ์ ยังนิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางณปภา พันธุ์แตงไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 

นายจตุรวิทย์  ชินจิตร์
วิศวกรปฏิบัติการ

 

นายเจริญ ศรีบาลชื่น
พนักงานธุรการ ส 4

 

 

นายช่างเทคนิค