ผลงานผู้ชนะการประกวด Viral clip “Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง”

เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2563


รางวัลชนะเลิศ การประกวด Viral Clip ชื่อผลงาน “น้ำไหน”

จากทีม น้ำโสมฟิล์ม จังหวัดอุดรธานี


รางวัลรองชนะเลิศ การประกวด Viral Clip ชื่อผลงาน “ภาพวาดอนาคต”

จากทีม Tarnbook Film (ตาร์นบุ้คฟิล์ม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร


รางวัลชมเชย การประกวด Viral Clip ชื่อผลงาน “Sweet Home”

 

รางวัลชมเชย การประกวด Viral Clip ชื่อผลงาน “ฝากเสียง”

จากทีม Checkcheck Film จังหวัดสุพรรณบุรี

 

รางวัลชมเชย การประกวด Viral Clip ชื่อผลงาน “เคยเห็นคลองไหม”

จากทีม Short Film Maker จังหวัดสมุทรปราการ

 

รางวัลชมเชย การประกวด Viral Clip ชื่อผลงาน “START WITH YOU”

จากทีม ACTITEM จังหวัดกรุงเทพมหานคร