รายการ "คนรักษ์น้ำ" 
สารคดีในโครงการวันอนุรักษ์ และ พัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ปี 2564
โดย สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ


  • ความยาว 2 นาที ออกอากาศทาง ช่อง ไทยรัฐทีวี 
  • ความยาว 1 นาที ออกอากาศทาง ช่อง 7 HD

ตอนที่ 1 : ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ความสำคัญของแม่น้ำ คู คลอง 

ตอนที่ 2 : คลองคุดด้วน น้ำจากเทือกเขาหลวง

ตอนที่ 3 : แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าพรุบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ตอนที่ 4 : คลองบางกล่ำ คลองน้ำใสต้นแบบจังหวัดสงขลา

ตอนที่ 5 : การจัดการน้ำเชิงท่องเที่ยว อ่างน้ำพาน จ.อุดรธานี

ตอนที่ 6 : คลองขัว คลองส่งน้ำ สร้างชีวิต

ตอนที่ 7 : ลุ่มน้ำห้วยแม่สิน ลุ่มน้ำแห่งความหวัง

ตอนที่ 8 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ ลุ่มน้ำอิง จ.เชียงราย

ตอนที่ 9 : "พลับพลึงธาร" ราชินีแห่งสายน้ำหนึ่งเดียวในโลก

ตอนที่ 10 : "น้ำ" สร้างชีวิต ต่อยอดสู่ชุมชนเข้มแข็ง จ.ปราจีนบุรี

ตอนที่ 11 : 20 กันยายน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ

ตอนที่ 12 : “น้ำไหน” Viral Clip ปฏิวัติให้คนเลิกทิ้งขยะลงในแม่น้ำ