เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ขบวนเรือจากโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำตามแนวทางศาสตร์พระราชา ภายใต้งาน "จากบ้านแม่ (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) สู่บ้านพ่อ (พระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร" มาถึงบริเวณท่าราชวรดิฐ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 นายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำตามแนวทางศาสตร์พระราชา ภายใต้งาน "จากบ้านแม่ (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) สู่บ้านพ่อ (พระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร" ณ บริเวณท่าน้ำศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และวันน้ำโลก ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี