วันที่ 9 มกราคม 2561 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2560 สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ จัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบมีส่วนร่วม ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการดำเนินงานบริหารจัดการลุ่มน้ำ ปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดย ส่วนส่งเสริมการจัดการลุ่มน้ำ สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน