วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในการบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 17 มิถุนายน 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน และคณะเข้าร่วมกิจกรรม