วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิจิตรา ชัยศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชนพร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมงานเสวนา "ผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน" ประจำปี 2560 และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2561 เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการลุ่มน้ำให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานที่เตรียมดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด พร้อมทั้งสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมริมชล กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม