เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และวันน้ำโลก ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำวิทยากร กระบวนการในการบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบพหุภาคีขั้นสูง รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ เข้าจัดนิทรรศการงานสัมนนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2560 (WIS Forum 2017) เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ