เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องริมชล กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน พร้อมด้วย นางสาววิจิตรา ชัยศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง และทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระชนมพรรษา 85 พรรษา และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณลำรางสาธารณะ ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน พร้อมด้วย นางสาววิจิตรา ชัยศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ "ประชารัฐร่วมใจ คืนความสดใสให้สายน้ำ" ประจำปี 2560 ณ บริเวณสะพานหงส์ (คลองแพ) ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ