วันที่ 17 มิถุนายน 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน และคณะเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์ขับเคลื่อนการบริหารจัดการลุ่มน้ำ ปี 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง แห่งชาติประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 / 2561 ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำและทาง VDO Conference