ทน.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ จากประเทศเนเธอร์แลนด์

              วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง Nature-based Solutions to Climate Change Adaptation และ Room for the River โดยมี Professor Dr. Chris Zevenbergen จากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมด้านน้ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้บรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ที่เกี่ยวกับกับเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ